amor-cortes

 1. ¿Qué es la épica?
 2. ¿Qué es un cantar de gesta?
 3. Cita los tres cantares de gesta principales y explica a grandes trazos su argumento y peculiaridades.
 4. Características de los cantares de gesta.
 5. Resume el argumento de los tres cantares de El Cid.
 6. ¿Qué es un juglar? Describe su oficio.
 7. ¿Qué es un romance? Características principales.
 8. Explica el argumento del Romance El enamorado y la muerte.
 9. ¿Qué son las jarchas?
 10. Características de la lírica tradicional.
 11. ¿Qué es la poesía trovadoresca? Carcterísticas.
 12. Explica el argumento de La Divina Comedia de Dante.
 13. ¿Cuáles son las características comunes de las colecciones de cuentos?
 14. Explica el marco narrativo de El conde Lucanor y del Decamerón de Boccaccio.
 15. ¿Qué características tienen las novelas del ciclo artúrico?

Undated Sotheby's handout photo of The Rochefoucauld Grail, in French, illuminated manuscript on vellum, c.1315-23, which is estimated to sell for £1,500,000ñ2,000,000, when it will be offered in Sotheby's London sale of Western Manuscripts and Miniatures on 7th December, 2010. PRESS ASSOCIATION Photo. Issue date: Thursday November 11, 2010. The illuminated 14th century manuscript containing what is believed to be the oldest surviving account of the legends of King Arthur is to be sold for up to £2 million, it was announced today. The Rochefoucauld Grail, a colourful, illustrated account of the knights of the round table, Merlin and the Holy Grail is said to be one of the finest medieval texts in private hands. It is due to be sold by auction house Sotheby's in London for a price estimated between £1.5 million and £2 million. See PA story SALE Manuscript. Photo credit should read: Sotheby's/PA Wire Copyright in this image shall remain vested in Sotheby's. Please note that this image may depict subject matter which is itself protected by separate copyright. Sotheby's makes no representations as to whether the underlying subject matter is subject to its own copyright, or as to who might hold such copyright. It is the borrower's responsibility to obtain any relevant permissions from the holder(s) of any applicable copyright and Sotheby's supplies this image expressly subject to this responsibility. Note that the image is provided for a one-time use only and no permission is granted to alter this image in any way.

 • Poesía épica. Cantares de gesta. El cantar del Cid. Cantar de Roldán. Cantar de los nibelungos.
 • Poesía lírica. Lírica tradicional. Los trovadores provenzales. La Divina Comedia de Dante. El Cancionero de Petrarca.
 • Prosa. Narración caballeresca: el ciclo artúrico. Colecciones de cuentos. Decamerón de Bocaccio. El Conde Lucanor de don Juan Manuel.

Multimedia:

1.- Pdf sobre los diferentes cantares de gesta del mundo:

cancion-de-gesta-trovadores-y-corrido

2.- El Cantar del Cid:

3.- Romance “El enamorado y la muerte”:

4.- Lírica tradicional:

5.- La Divina Comedia de Dante:

6.- El Cancionero de Petrarca comparado con el Decamerón de Bocaccio:

Per començar a tenir clar el contingut de La tejedora de la muerte de Concha López Narváez, deixo un petit muntatge fotogràfic amb alguns dels “ingredients” que hi trobareu:

L’autora, Concha López Narváez, disposa d’un web en el que fa un recorregut de la seva producció literària. Poseu visitar-la clicant AQUÍ. De totes maneres, per a tenir una visió resumida de la trajectòria de l’autora, podeu visitar la seva pàgina de presentació a la Wikipedia, visitant aquest ENLLAÇ.

Per acabar, deixo un BOOKTRAILER sobre el llibre:

Espero que us interessi el llibre i gaudiu de la seva lectura.

portada el príncipe de la nieblaCom sabeu, el llibre d’aquest segon trimestre per a 2n d’ESO és El príncipe de la Niebla de Carlos Ruiz Zafón. Aquí us deixo una mica de material que he recopil·lat sobre ell:

– Enllaç sobre el llibre a la wikipedia ,

– un tràiler que presenta el llibre d’una manera molt interessant, elaborat per Álvaro Yela:

I aquí us deixo el tràiler de l’editorial, què us sembla?

Espero haver despertat en vosaltres un interés cap a la lectura del llibre.

La primera lectura que farem aquest curs serà “Cuento de Navidad” de Charles Dickens. Per anar coneixent els detalls introductoris sobre la lectura, deixo aquí aquests materials:

 • Una presentació amb la biografia de Charles Dickens i les seves principals obres:
 • Un enllaç a les principals característiques de l’obra, extret de la Wikipèdia. Clica AQUÍ.
 • El tràiler publicitari sobre la pel.lícula que la factoria Disney va fer sobre el “Cuento de Navidad”:

Per començar a conèixer aquesta famosa obra, el proper dia de classe mirarem aquesta presentació i així començarem la lectura d’aquest clàssic amb bon peu.

llibretes i colorsAquest curs 2016-17, igual que l’anterior,  els integrants del  Departament de “Lengua Castellana y Literatura” hem acordat avaluar els nostres alumnes atenent-nos als següents blocs:

 • El 60% de la nota del trimestre correspondrà a la dimensió comunicativa de l’alumne. Aquesta està centrada en participar, comprendre i emetre missatges orals, escrits i audiovisuals. Estarà repartida en dos apartats: 30% en comprensió i 30% en expressió.
 • El 30% de la nota del trimestre correspondrà al coneixement teòric i pràctic de la matèria, tant pel que fa als continguts de llengua com pel que fa als continguts de la dimensió estètica i literària.
 • El 10% de la nota del trimestre correspondrà a l’actitud dels alumnes respecte la matèria: puntualitat, deures, portar el material adequat, participació a l’aula, etc.

També hem acordat descomptar 0’1p per cada falta d’ortografia, lèxic, sintaxi i gramàtica que l’alumne realitzi en els treballs i exàmens, fins a un màxim de 2p a l’ESO i sense límit de descompte a Batxillerat, que es restaran de la nota global obtinguda.

Així mateix, hem acordat realitzar com a mínim dos exàmens per trimestre, deixant a decisió del professor que imparteix la matèria si contindran els continguts dels tres blocs d’avaluació junts o per separat.  La suma del valor dels exàmens del trimestre serà aproximadament d’un 70%.

Com que l’avaluació és contínua, cada trimestre inclourà continguts dels anteriors, convenientment especificats per part del professor de la matèria.

Hi haurà una lectura obligatòria per a cada trimestre.

Per aprovar el curs, caldrà tenir aprovat el tercer trimestre i com a mínim, un altre dels dos restants, sempre i quan la mitjana dels tres trimestres del curs sigui igual o superior a cinc.

Els alumnes que promocionin de curs però que no aprovin la matèria al juny en les condicions especificades anteriorment, podran recuperar-la al setembre amb un examen que comptabilitzarà un 70% de la nota, els deures d’estiu encarregats que comptabilitzaran un 20% i la nota de seguiment del curs que posa el professor i que comptabilitzarà un 10% de la nota de setembre.

Els alumnes que tinguin la matèria pendent per altres cursos la podran recuperar amb l’entrega d’un dossier de treball ben fet a la data que comuniqui el professor, generalment al voltant del 15 de gener.

Organització personal de les meves classes:

Per tal d’organitzar-nos còmodament, he decidit que, en general, treballarem els diferents continguts de la matèria separats per dies:

-A 1r d’ESO:

 • Una classe a la setmana la dedicarem als continguts del llibre de text.
 • Una altra classe la dedicarem a anar a l’aula d’informàtica a realitzar tasques del Quadern Digital, d’altres llocs web i del llibre de text.
 • I a l’últim tipus de classe treballarem en grup materials pràctics.

-A 2n d’ESO:

 • Una classe a la setmana la dedicarem als continguts gramaticals de llengua i literatura.
 • Una altra classe la dedicarem al treball sistemàtic d’ortografia i vocabulari, probablement a l’aula d’informàtica, en cas de trobar-ne de disponibles.
 • I a l’últim tipus de classe ens dedicarem a treballar la literatura i l’expressió, aplicant els coneixements adquirits a les altres dues sessions i a la lectura obligatòria del trimestre.

Així, les tasques que us puguin quedar pendents d’acabar, no haureu de tenir-les a punt fins al cap d’una setmana, permetent-vos gestionar el temps lliure al vostre ritme. Així mateix, si algun dia falteu, no haureu de córrer a demanar la feina feta a classe, perquè no la reempendrem fins la setmana següent i tindreu temps de preguntar-me qualsevol dubte.

De tant en tant, interromprem aquest ordre de les classes per a realitzar petits projectes d’investigació pautats i treballs diversos, individuals o per equips sobre les lectures obligatòries o sobre aspectes teòrics de llengua o literatura.

A més, al llarg del curs realitzarem activitats encaminades a treballar habilitats diferents en l’alumne i que poden ser, per exemple:

 • dictats preparats (veure explicació AQUÍ);
 • taula individual de control de faltes (veure explicació AQUÍ) i targes de memoria visual per lletrejar paraules (veure explicació AQUÍ);
 • exposicions orals, individuals i en equips (veure explicació AQUÍ);
 • presentacions orals amb suport informàtic divers (veure programa d’exemple AQUÍ);
 • etc.

Els textos escrits que m’hàgiu d’entregar seran revisats d’acord a les pautes de correcció que explico AQUÍ i els haureu de tornar a entregar amb les correccions fetes. Si hi ha una millora substancial, la nota pot arribar a pujar fins a un punt. Si no s’entrega amb les correccions fetes, a la nota obtinguda la primera vegada se li restarà un punt.

Durant les classes, la llengua de comunicació serà el castellà. No hi haurà penalització en cas d’error en la parla, estem a classe per aprendre dels nostres errors, però sí que n’hi haurà en cas que l’alumne no es vulgui expressar en aquest idioma.

L’alumne haurà de portar una llibreta o dossier al dia amb el contingut de les classes, que li podrà ser demanada en qualsevol moment. Aquesta haurà de tenir:

 • a la portada, el nom i cognoms, la matèria, el curs i la classe;
 • el títol destacat i la pàgina del llibre en què es troba la informació treballada a cada apartat;
 • la data i el dia de la setmana de la sessió;
 • els exercicis, hauran de portar especificat el número i la pàgina del llibre i tenir copiat o resumit l’enunciat. Aquests han d’estar ben corregits i cal que es copiïn les frases interiors per poder estudiar de la llibreta i no haver d’obrir el llibre per entendre’l;
 • en el cas dels dossiers, caldrà que les pàgines estiguin numerades i ordenades i que s’entreguin dins un portafolis.

Espero que aquesta organització us sigui profitosa. Per qualsevol dubte ja sabeu, podeu preguntar quan vulgueu.

Elisabet Costa i Ferrer