Debat sobre el micromasclisme

Per tal d’organitzar un debat a classe sobre el micromasclisme, cal que seguim aquestes pautes organitzatives:

1. Descobriment de l’objecte de la investigació:

Primer mirarem aquestes imatges que defineixen el concepte:

A continuació, i per tal que veieu exemples concrets, us deixo aquest seguit d’imatges…

 

 

2. Treball de camp:

Una vegada heu vist aquestes imatges, us proposo que observeu el vostre voltant i aneu anotant en una llibreteta les mostres de micromasclisme que trobeu al llarg d’una setmana, així tindreu material pel debat que farem a classe en breu…

3. Preparació del debat:

Després d’haver observat el teu entorn i haver descobert el micromasclisme que hi ha avui en dia, prepara el teu debat a classe portant:

 • La lista dels casos que has pogut observar. No cal que expliquis tots els casos que es repeteixen però anota una creueta tantes vegades com l’hagis trobat.
 • Classifica el que has trobat segons si apareix a: l’institut, a casa, a la publicitat, a classe o al pati, a la música que escoltes…
 • Pensa en el nivell cultural de les persones que presenten micromasclisme, l’edat, el sexe, la religió…

Reflexiona sobre aquests aspectes i:

a) prepara una breu intervenció argumentada sobre l’aspecte que més t’hagi cridat l’atenció del micromasclisme que has trobat a la teva vida quotidiana (prepara’t per a explicar-lo, no llegir-lo);

b) intenta plantejar una solució o una proposta de millora a l’aspecte que hagis explicat.

 

4. Avaluació:

 • Expressió oral de l’activitat: valoraré la qualitat i riquesa de la vostra expressió i la capacitat de mantenir el torn de paraula i el respecte.
 • Treball de camp recopil.lat, passat en net, que m’haureu d’entregar el dia del debat.
 • Full amb els vostres descobriments i deduccions sobre el tema, el paràgraf argumentat que explicareu a classe i la proposta de millora.

 

MOLT IMPORTANT!

La sessió de debat tindrà dues parts: la primera, en la que cadascú exposarà el que ha descobert i la seva proposta de millora; i la segona, en la que debatreu sobre les descobertes i les propostes dels altres. Per a realitzar la segona part, caldrà que escolteu atentament els companys i anoteu les propostes que fan i les idees que us sorgeixen per a debatre-les.

Al llarg de tot el debat, haureu d’esforçar-vos en mantenir el torn de paraula i el respecte fins i tot a les persones que pensin de manera diferent a vosaltres. Res d’imitar les actituds que es veuen als debats de certes televisions. Nosaltres som educats.

Anuncis

Uso de los verbos

Quan redacteu, sovint confoneu els temps verbals que cal fer servir a cada tipus d’oració. Per ajudar-vos en aquest aspecte, mireu-vos aquesta presentació i les oracions que hi ha d’exemple:

 

Aquest enllaç que deixo aquí, conté una llista dels usos de cada temps amb exemples: https://www.esfacil.eu/es/verbos/3-modos-y-tiempos-verbales-en-espanol.html

Es tracta d’una pàgina interessant, ja que a la banda dreta porta afegits diversos enllaços que us poden anar bé:

Per acabar, poso aquí l’enllaç a una pàgina de pràctica sobre verbs que us aniran molt bé. Té els exercicis classificats segons tres nivells: * bàsic, **mig, ***avançat

 • Si voleu practicar des del començament, podeu anar al darrer quadre de la columna de l’esquerra per a practicar exercicis sobre la formació d’estructures verbals, on diu VERBOS (FORMACIÓN).
 • Si voleu omplir buits de textos amb les formes correctes dels verbs conjugats, cal que aneu a la columna de la dreta i comenceu a fer els enllaços que hi ha a sota del requadre que s’anomena VERBOS (USO).

http://www.ver-taal.com/gramatica.htm

Bona feina!

Undated Sotheby's handout photo of The Rochefoucauld Grail, in French, illuminated manuscript on vellum, c.1315-23, which is estimated to sell for £1,500,000ñ2,000,000, when it will be offered in Sotheby's London sale of Western Manuscripts and Miniatures on 7th December, 2010. PRESS ASSOCIATION Photo. Issue date: Thursday November 11, 2010. The illuminated 14th century manuscript containing what is believed to be the oldest surviving account of the legends of King Arthur is to be sold for up to £2 million, it was announced today. The Rochefoucauld Grail, a colourful, illustrated account of the knights of the round table, Merlin and the Holy Grail is said to be one of the finest medieval texts in private hands. It is due to be sold by auction house Sotheby's in London for a price estimated between £1.5 million and £2 million. See PA story SALE Manuscript. Photo credit should read: Sotheby's/PA Wire Copyright in this image shall remain vested in Sotheby's. Please note that this image may depict subject matter which is itself protected by separate copyright. Sotheby's makes no representations as to whether the underlying subject matter is subject to its own copyright, or as to who might hold such copyright. It is the borrower's responsibility to obtain any relevant permissions from the holder(s) of any applicable copyright and Sotheby's supplies this image expressly subject to this responsibility. Note that the image is provided for a one-time use only and no permission is granted to alter this image in any way.

 • Poesía épica. Cantares de gesta. El cantar del Cid. Cantar de Roldán. Cantar de los nibelungos.
 • Poesía lírica. Lírica tradicional. Los trovadores provenzales. La Divina Comedia de Dante. El Cancionero de Petrarca.
 • Prosa. Narración caballeresca: el ciclo artúrico. Colecciones de cuentos. Decamerón de Bocaccio. El Conde Lucanor de don Juan Manuel.

Multimedia:

1.- Pdf sobre los diferentes cantares de gesta del mundo:

cancion-de-gesta-trovadores-y-corrido

2.- El Cantar del Cid:

3.- Romance “El enamorado y la muerte”:

4.- Fragmento de la “Jura de la santa Gadea”, extraído de la película El Cid:


5.- Lírica tradicional:

6.- La Divina Comedia de Dante:

7.- El Cancionero de Petrarca comparado con el Decamerón de Bocaccio:

La pràctica que avui presento serveix per reflexionar sobre l’ús dels “Préstamos lingüísticos”.

1.- Per saber què són els “préstamos lingüísticos” i de quins tipus n’hi ha, llegiu l’article “Los préstamos lingüísticos” publicat a Algarabía per María del Pilar Montes de Oca Sicilia el 12 de octubre de 2012.

A continuació, feu un Mapa conceptual que sintetitzi el seu contingut.

2.- En segon lloc, cal que us llegiu aquests dos articles de diari i en feu un resum d’unes cinc línies de cadascun d’ells:

Article 1: Los préstamos lingüísticos tomados por el idioma español. La Prensa, Vivir+, publicado el 10 octubre de  2018.

Article 2: “Modernos y elegantes” de Julio Llamazares. El País, publicado el 5 de mayo de 1993.

3.- En tercer lloc, cal que feu un llistat de les paraules en anglès que surten a l’article de Julio Llamazares de 1993, de la seva traducció en castellà i que mireu si estan o no acceptades actualment al DRAE (podeu fer servir l’enllaç del Blogroll d’aquest blog) i si s’han adaptat o no a les normes ortogràfiques del castellà.

4.- A continuació, llegeix el següent enllaç amb l’entrada que publica la RAE sobre el tractament que fa als extrangerismes i reflexiona si ho trobes lògic o no: “Tratamiento de los extranjerismos“.

Per acabar, una vegada has reflexionat sobre tot el que has llegit, redacta un text d’opinió  d’unes 7 a 10 ratlles en el que expliquis el teu punt de vista sobre els “Préstamos lingüísticos”, sobre si n’hi ha massa i cal ser conservador amb el llenguatge, si cal evolucionar i en quines condicions, si s’ha de respectar la llengua original, si cal adaptar-los… Recorda que has de posar-hi un títol adient, fer un paràgraf amb la idea que defensaràs, uns paràgrafs amb arguments i exemples, i per últim, una conclusió que connecti amb la introducció i amb el títol. Per a escriure un text més ordenat, fes primer una pluja d’idees.

 

 

Llegiu atentament la següent presentació i contesteu el qüestionari que hi ha a sota:

 

Las variedades geográficas del español. Los dialectos del castellano

 Qüestionari:
 1. ¿Qué tres factores producen la diversificación de una lengua en dialectos?
 2. ¿Qué diferencia presenta la tradición literaria entre una lengua y un dialecto?
 3. ¿Qué cuatro variedades impiden la uniformidad de un idioma?
 4. ¿Qué consigue la norma de un idioma?
 5. Cita los cuatro subtipos en los que se pueden clasificar los dialectos del castellano.
 6. ¿Qué zonas ocupa el español septentrional? ¿Por qué tiende a considerarse el más conservador?
 7. ¿Cuáles son los tres fenómenos característicos del castellano septentrional?
 8. ¿Dónde se sitúan los dialectos más diferentes de la lengua castellana? ¿Cuáles son?
 9. ¿Qué es el seseo?
 10. ¿Qué es el ceceo?
 11. ¿Qué es el yeísmo?
 12. Describe tres características fonéticas del andaluz y aporta ejemplos.
 13. ¿Qué letras se confunden en el murciano? Ejemplo.
 14. ¿Qué es el incremento nasal del murciano? Ejemplo.
 15. ¿Qué le ocurre al diptongo ei en murciano? Ejemplo.
 16. La repoblación cristiana de la zona de Murcia, ¿qué tipo de léxico introdujo?
 17. Describe tres características fonéticas del extremeño y aporta ejemplos.
 18. ¿Qué es el guanche? ¿A qué variedad dialectal del castellano afecta?
 19. ¿Cómo usan el pretérito indefinido en el canario?
 20. ¿Qué pronombre se utiliza para la segunda persona del plural en canario? Pon un ejemplo.
 21. Los dialectos históricos, ¿cuáles son?, ¿de qué lengua vienen?, ¿por qué no evolucionaron?
 22. ¿Qué cuatro nombres recibe el astur-leonés? ¿Qué zonas ocupa cada uno de ellos?
 23. ¿Cómo se transforman la f-, la n- y la l- en astur-leonés?
 24. ¿Qué le pasa al grupo consonántico -MB- en astur-leonés?
 25. ¿Qué les pasa a los grupos inicials PL-, CL, FL- en astur-leonés?
 26. ¿Qué es el aragonés? ¿Dónde se habla? ¿Por qué está en peligro de extinción?
 27. ¿En qué consiste la tendencia al apócope del aragonés?
 28. ¿Qué hacen con la F- inicial latina en aragonés?
 29. ¿De qué lengua recibe el aragonés una fuerte influencia?
 30. ¿Qué otras variedades del castellano existen en las zonas bilingües de la Península? Escribe una característica del catalán que haya influido en el castellano de esta zona.

Per últim, dibuixa un mapa de la Península i pinta de colors els diferents dialectes del castellà, classificant-los per gammes de colors segons siguin històrics, septentrionals, meridionals o de zones en contacte amb altres llengües. Pots imprimir aquest (clica a la imatge i imprimeix-lo una vegada obert en un Din-A4, si imprimeixes directament la imatge et sortirà en petit):

 

 

Deixo aquí l’enllaç al web des d’on farem els cartells per a les activitats de classe. La informació de la imatge de dalt us servirà de guia per començar amb textos bàsics…
No oblideu repassar l’ortografia!

El llibre de lectura que comencem és una bonica antologia de poesia, organitzada d’una manera poc habitual: enlloc d’estar ordenada de manera cronològica, està ordenada per temes, parlant de les estacions de l’any i del cicle de la vida.

Per a poder entendre-la millor, farem unes petites investigacions i n’exposarem els resultats…

TRABAJO DE CLASE

♣ Parte 1:

Organizaremos la clase en cinco grupos durante la Hora-A. Deberéis realizar el esquema de las ideas más importantes de la  parte de la introducción que os haya correspondido. Tendréis que presentar la información a vuestros compañeros con un cartel. Por último, cada componente del grupo tendrá que elegir el poema que va a trabajar de manera individual. En el cartel del grupo deberán aparecer las informaciones siguientes: el título de su tema; la síntesis de las ideas más importantes sin redactar; imágenes relacionadas con el tema general y un índice de los poemas trabajados individualmente con el nombre del alumno responsable entre paréntesis.

 • Grupo 1: El duende de la poesía* y El ciclo de la vida.
 • Grupo 2: La primavera.
 • Grupo 3: El verano.
 • Grupo 4: El otoño.
 • Grupo 5: El invierno.

*Los alumnos que trabajen este tema, podrán elegir también entre estos poemas: Rimas III, IV, V y VII de G.A.Bécquer y La poesía de Pablo Neruda.

 

♣ Parte 2:

Trabajo individual en Hora-B. Cada alumno trabaja individualmente el poema que ha elegido de su grupo. Para ello, bucará las preguntas de comprensión de la guía de lectura del final del libro.

En primer lugar deberá informarse del autor, la época, el estilo y la corriente del poema a analizar.

A continuación, tendrá que leer, entender, buscar las palabras clave y las ideas básicas de su poema. Deberá buscar las emociones que dominan en él.

El alumno preparará la lectura entonada de su poema atendiendo a las pausas, entonaciones, ritmo y gestualidad que considere necesarios para transmitir mejor su significado.

Por último, buscará una imagen que sintetice lo más relevante de su poema y explicará por qué la ha elegido.

 

♣ Parte 3:

Exposiciones orales en Hora-A. Cada grupo realizará la introducción a su tema a partir del cartel que han elaborado.

A continuación, cada alumno del grupo procederá a presentar brevemente y explicar su poema, recitarlo y explicar la imagen elegida (que deberá proyectarse en el aula). Únicamente podrá contar con una copia del poema con anotaciones a los márgenes como guion.

Para tomar nota de las exposiciones con comodidad, os dejo una hoja para imprimir que os servirá para cada grupo de poemas:

Apuntes Invitación a la poesía

 

EVALUACIÓN

La nota del proyecto de investigación evaluará los siguientes aspectos y comprenderá las siguientes competencias:

 • Contenido de la exposición grupal sobre el tema (Dimensión literaria).
 • Cartel de la exposición grupal (Competencia digital).
 • Nota individual de presentación y explicación del poema (Dimensión literaria / Comprensión lectora).
 • Nota individual de recitado (Comunicación oral).
 • Nota individual de la imagen elegida y la explicación (Comprensión lectora).
 • Nota individual de trabajo en el aula (Comportamiento)